dijous, 31 d’octubre de 2019

Avaluació

Durant el procés de realització de la revista, fem una avaluació continua fent servir diferents eines. Sent l'avaluació una part vital de l'aprenentatge de l'alumnat. 


LA RÚBRICA DE COAVALUACIÓ
Cada grup treballa un país diferent que té l'anglès com a llengua oficial, quan presentem la  nostra recerca i el que planifiquem fer al nostre vídeo, aprenem del que expliquen els nostres companys i ens coavaluem  utilitzant les rúbriques.

Ens serveix per:

  • Saber com podem millorar la nostra feina, amb ajuda dels companys.
  • Aprendre a escoltar-nos de manera activa.


Metodologia

La metodologia que utilitzem està basada en el treball cooperatiu per tal fomentar l'aprenentatge entre iguals. El treball en equips cooperatius ajuda a desenvolupar un sentit de pertinença al grup incentivant el compromís i la presa de decisions de manera consensuada.
També fem dinàmiques de grup que ajuden a trobar solucions imaginatives en el procés creatiu del projecte.

dilluns, 14 d’octubre de 2019

First steps!

En aquestes darreres setmanes ja hem començat a treballar intensament. Hem estat investigant sobre el país que hem triat: Canada, Australia, Mauritius, Jamaica, Ireland, England, Hong Kong… i hem compartit la informació amb el companys creant uns Kahoots molt divertits.


 Per tal de posar en ordre les idees hem preparat un moodboard que conté imatges i dibuixos que representen l’escència del notre país. Hem fet servir la tècnica del collage.

A partir del moodboard hem pogut dissenyar un logotip que identificarà el nostre grup. El logotip incorpora el nom del nostre país i algun color o element representatiu d’aquest.

dissabte, 12 d’octubre de 2019

Objectius del Projecte

Des del projecte "Revista digital" incentivarem la curiositat dels nostres alumnes vers altres cultures en general i  dels països de  parla anglesa en particular. A través de la creació de la nostra revista, l'alumnat comprendrà el procés creatiu i coneixerà les diferents fases d'una producció audiovisual de realització pròpia. Els alumnes podran explorar diferents llenguatges artístics, realitzar imatges i experimentar amb elles a la vegada que milloren la seva competència comunicativa en llengua anglesa. Art, llengua i tecnologia, we are the perfect match!