dijous, 23 de maig de 2019

Planificació

Els diferents grups de treball estem en fase de planificació de les nostres creacions digitals.

Storyboards

Estudi de personatges del còmic digitalApunts per relatogrames

  

Ja us anirem ensenyant com evoluciona el contingut que estem preparant per la revista.

Avaluació

Instruments d'avaluació del projecte

LA BASE D'ORIENTACIÓ

Ens serveix per:

  • Planificar els passos que hem de fer per crear els continguts digitals de la revista.
  • Orientar-nos, sempre sabem on som, què hem fet i què hem de fer a continuació.
  • Per adonar-nos de les dificultats i per saber quan hem de demanar ajuda.

LA RÚBRICA DE COAVALUACIÓ

Ens serveix per:

  • Saber com podem millorar la nostra feina, amb ajuda dels companys.
  • Aprendre a escoltar-nos de manera activa.