dijous, 8 de novembre de 2018

EINES D'AVALUACIÓ QUE FEM SERVIR AL PROJECTE REVISTA DIGITAL

1. LA BASE D'ORIENTACIÓ
ens serveix per:
Planificar els passos que hem de fer per crear els continguts digitals de la revista.
Orientar-nos, sempre sabem on som, què hem fet i què hem de fer a continuació.
Per adonar-nos de les dificultats i per saber quan hem de demanar ajuda.

                       


2. LA RÚBRICA DE COAVALUACIÓ
ens serveix per:
Saber com podem millorar la nostra feina, amb ajuda dels companys.
Aprendre a escoltar-nos de manera activa.3. LA CARPETA D'APRENENTATGE
ens serveix per:
Guardar documents de molts tipus, com:
Fulls d'organització dels grups,
esborranys dels continguts creats per la revista,
rúbriques de coavaluació, 
bases d'orientació,
etc.